Acerca de

Bolagsstämma

Nedan följer aktuell dokumentation och handlingar inför nästkommande års- eller extra bolagstämma alternativt den senast hållna:

Årsstämma 220613

Kommunikéer tidigare stämmor

bolagsstamma-webb-500x520.jpeg

General Meetings

Below follows current documentation for the next and/or latest upcoming Annual- or Extra General Meeting:

Annual Genera Meeting - June 13th 2022

Announcements from previous General Meetings